top of page

Troeven van onze school

Christelijke methodeschool 

Een school met Christelijk fundament en open voor ieder kind.  Christelijke waarden en normen als uitgangspunt. 

Bijbelgetrouw
hoofd hart hand

Methodeschool waar hoofd, hart en handen centraal staan 

Ervaringsgerichte aanpak en  projectwerking (waarin woordenschat, muzische vorming, wereldoriëntatie, sociale vaardigheden, aan elkaar gekoppeld worden)... met de focus op de talenten van ieder kind afzonderlijk. 

Verschillende ateliers zoals koken, handwerk, op stap in de natuur, ... vinden regelmatige plaats. 

Elk niveau
elk niveau.png

Op niveau van ieder kind 

Kinderen laten leren in een beschermde omgeving want in iedere kind bevindt zich een schat.  Onze groeigroepen bieden voor elk kind een aanbod op maat. Kinderen op adem laten komen, met als doel dat kinderen vertrouwen krijgen  in hun eigen leerproces, en hun talenten ontdekken en dagelijks ontwikkelen. Leren door te ervaren, te onderzoeken en te ontdekken met aandacht voor de talenten die God hen gegeven heeft.  

 

 • Groeigericht uitgebreid rapport per kind 

 • Focus op goed lezen 

 • Slaapnestjes voor kindjes in de middag 
   

Samen is leuker

Samen met elkaar, HECHTE GROEP 

Samen leren, samen spelen, samen ondernemen,… allemaal zaken waar we veel aandacht aan hechten.

Samen zorgen voor elkaar.  Een hechte familie zijn wij, waar ieder kind zich thuisvoelt.  

 • Schoolreis/uitstappen met de volledige school 

 • Groeigroepen waarin de kinderen elkaar allemaal kennen 

 • Twee keer per maand gaan zwemmen met de volledige school 
   

Samen met de ouders, de kerk en de buurt 

Wij lichten de ouders zoveel mogelijk in  via onze nieuwsbrief, Facebookpagina, schoolgroep, …  Samenwerking vinden wij belangrijk. De juffen staan elke dag klaar om ouders ook te woord te staan.   

 • Ouderraad 

 • Oudercontacten 3 keer per jaar 

 • Ideeënbus 

De school wil verbinding leggen met de kerken en de buurt rond ons. We willen leven en leren ten midden onze buurt. 

Samen met ZILL 

Wij zijn een methodeschool die ons baseert op ZILl (leerplan Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en hiermee willen we de eindtermen bereiken. 

Zin in leven, zin in leren!”

Samen

Groen - Gods natuur

Wij willen een groene school zijn, waar kinderen voor elkaar zorgen en voor de schepping rond ons.

 • Mos-juf: vertelt over planten, dieren en natuurverschijnselen

 • Zaaikalender die we gebruiken in onze serre 

 • Buitenlesdagen  

 • Groene speelplaats met vogels en natuurlijke speelmaterialen 

Groen

Digi@school

Digi
bottom of page