Onze pijlers

Bijbelgetrouwe christelijke school

Aan de bron van deze school, ligt Gods verlangen om kinderen, groot te brengen met Zijn Woord en Zijn Geest MET het leven en het onderwijs van Jezus als uitgangspunt. Een school waar kinderen kunnen groeien en bloeien aan de voeten van Jezus. Onze school wil daarom  een liefdevolle, zorgzame en veilige school zijn, waar alle kinderen welkom zijn, allemaal anders, maar allen op weg om gelijkvormig te worden aan Jezus Christus, want zonder Hem kunnen we niks doen. 

Gods Woord en Gods Geest staan centraal in elk leerproces. Jezus Christus als model voor wie we willen zijn, de liefde van de Vader draagt ons en bemoedigt ons, de Heilige Geest leidt ons en inspireert ons. 

Naast het gewone leren staat christelijke karaktervorming centraal. Hierbij wordt het temperament van elk kind gevormd wordt in de lijn van Gods temperament (de vrucht van de Geest). Daarnaast willen wij ook een school zijn waar ieder kind zich goed en geliefd  voelt, en waarbij het welbevinden dat hieruit voortvloeit, leidt tot grotere betrokkenheid in het leerproces en meer optimale ontwikkeling.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6
 

Hoofd, hart en handen

Elk kind is geest, ziel en lichaam. We laten daarom het kind ontwikkelen op deze verschillende gebieden, met aandacht voor hoofd, hart en handen. Onderwijzen is dus een totaalbenadering. Dit betekent aandacht voor de geestelijke, emotionele, sociale, cognitieve als lichamelijke aspecten van het ontwikkelingsproces.

Dit pogen wij te bereiken via de ervaringsgerichte aanpak en de projectwerking (waarin woordenschat, muzische vorming, wereldoriëntatie, sociale vaardigheden, aan elkaar gekoppeld worden)... met de focus op de talenten van ieder kind afzonderlijk. 

 

Ook kookactiviteiten, handwerk, maandelijkse ateliers, uitgebreide moswerking... maken hier deel van uit.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7
 
 
elk niveau.png

Elk kind op zijn niveau

God heeft Zijn kinderen gemaakt van top tot teen en iemand zoals  jij, nee zo is er niet een.  Wij willen een plaats zijn waar kinderen kunnen leven en  leren , omringd met de nodige zorg. Onze groeigroepen bieden voor elk kind een aanbod op maat. Kinderen op adem laten komen, met als doel dat kinderen vertrouwen krijgen  in hun eigen leerproces, en hun talenten ontdekken en dagelijks ontwikkelen. Leren door te ervaren, te onderzoeken en te ontdekken met respect voor ieders eigenheid.
 

Wij hebben een uitgewerkt zorgprogramma waarop wij op regelmatige basis de leerlingen bespreken en kijken wat de noden, behoeften zijn. Hierdoor kunnen we regelmatig het zorgaanbod aanpassen. De leerkrachten zijn de tuinman, de tuinvrouw binnen het leerproces, die in relatie met God zorgen voor warmte, licht, voedingstoffen, water en zuurstof zodat de kinderen kunnen groeien, bloeien, vrucht dragen en hun licht laten schijnen. Dit zetten we om in de praktijk door het uitzetten van een brede, krachtige basiszorg voor ieder kind. Wij voorzien extra hulp voor kinderen maar ook extra uitdagingen voor leerlingen die dit nodig hebben. Wij werken met verschillende groeigroepen waardoor ieder kind, voor ieder vak op zijn niveau kan leren. Zo worden ze gesterkt in hun eigen kunnen en dit samen met Hem. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11

Samen is leuker

Samen met elkaar

Samen leren, samen spelen, samen ondernemen,… allemaal zaken waar we veel aandacht aan hechten.

De kinderen zitten in graadsklassen waardoor ze van elkaar kunnen leren.
Ook tijdens projectwerking waarin de verschillende vakken zoals muzische vorming en wero met elkaar verbonden zijn kiezen we ervoor om klasdoorbrekend te werken. Kinderen leren zo met elkaar te communiceren, elkaar te ondersteunen, aan te moedigen, … 
 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/14

Samen met de ouders

We willen de ouders zoveel mogelijk betrekken in het leerproces van hun kind. We streven naar een open en duidelijke communicatie met voldoende luisterend oor en respect voor elkaar. Hiervoor maken we o.a. gebruik van de moderne communicatiekanalen.

Wij zien de ouders als belangrijke partners om in wederzijdse samenwerking het leren en ontwikkelen te ondersteunen. Dit door naar elkaar te luisteren en ouders zoveel mogelijk te betrekken in schoolzaken maar ook in het leren van kinderen. Wij lichten de ouders zoveel mogelijk in  via onze nieuwsbrief, Facebookpagina, schoolgroep, … De juffen staan elke dag klaar om ouders ook te woord te staan.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/3

Samen met de buurt en kerken

De school wil geen eiland , maar verbinding leggen met de buurt.

We kijken hoe we de kinderen ook kunnen laten leren door contacten te leggen met de brede buurt, of hoe wij dienstbaar kunnen staan ten aanzien van de buurt.

We willen leven en leren temidden onze buurt.  De school wil geen eiland zijn , maar verbinding leggen met de buurt en onze kerken.   In onze buurt gaan we op zoek naar contacten waaruit we kunnen leren oa. bezoeken van een bouwwerf, bezoeken van een drukkerij, bezoeken van de boerderij,... Het gaat om het leren met en van elkaar.   Maar we willen ons ook ten dienste stellen van de buurt dit doen we oa. opruimen van de buurt, spelletjesnamiddag in het rusthuis, werken in de tuin van de kinderboerderij, zorgen voor de dieren,...

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2
 

Groen - Gods natuur

Wij willen een groene school zijn, waar Gods schepping mede centraal staat en kinderen respect hebben en ontwikkelen voor de mooie natuur en de wereld om hen heen. 

 

Daarom hebben wij onze eigen MOS-juf op school. Die vertelt ons meer over planten, dieren, natuurverschijnselen,.. Wij zaaien volgens de zaaikalender, we hebben het gezelschap van veel mooie vogels op school, we geven buitenlesdagen, we zaaien en kweken in onze eigen serre,..

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/16
 

Digi@school

Digitaal is iets wat niet meer weg te denken is binnen onze samenleving en dus ook niet binnen onze schoolwerking. We willen daarom ieder kind de mogelijkheid geven om zich hierin te ontwikkelen. 


 

Zo passen wij dit wekelijks toe en op verschillende manieren. Digi@school doen we zowel door het gebruik van laptops, iPads, camera’s, …Zo werken de leerlingen aan hun eigen, affiches, filmpjes, ontwerpen ze huizen, leren ze programmeren, digitaal prentenboek maken,... Wij investeren als school ook jaarlijks om dit meer en meer te optimaliseren. 

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5