top of page

Vervoer

5404fb94-fc21-4404-aa2c-c22448ea9984.JPG
roos.png
roos.png

Het vervoer kan op verschillende manieren plaatsvinden. 

TE VOET OF MET DE FIETS

Wij stimuleren je om veilig naar school te komen. WIj voorzien ook genoeg plaats voor het veilig plaatsen van je fiets. 

MET DE AUTO

Omwille van de vrijheid van keuze van onderwijs heb je recht op een vergoeding van de overheid, als je verder woont dan 4 km van de school.  Wij geven dat in en brengen je op de hoogte van het bedrag dat je zal ontvangen. 

CARPOOLEN

Je kan afspreken met andere ouders om aan carpooling te doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Eén ouder neemt ook andere kinderen mee en ontvangt de vergoedingen voor de kinderen die meegenomen worden als ze meer dan 4km van de school wonen

  • Enkele ouders spreken af om beurtelings te rijden en delen de vergoeding onderling

MET DE BUS

Je kan gebruikmaken van het busvervoer als je buiten Brugge woont. WIj voorzien opstapplaatsen. Natuurlijk kijken we altijd wat er mogelijk is.  Voor tarieven of de route neem zeker contact met ons op. 

Voor meer info gelieve een mail te sturen naar het secretariaat info@dewittestamroos.be.

bottom of page